กิจกรรม ปั่นรถถีบ ตาโบปาดี จิบแตออ มาแกนาซิกาบู ณ ดินแดนต้นโพธฺ์

Posted by:

เทศบาลตำบลบุดี วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา เกษตรอำเภอเมืองยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมปั่นรถถีบ ตาโบปาดี จิบแตออ มาแกนาซิกาบู ณ ดินแดนต้นโพธฺ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ บ้านกำปงนิบง หมู่ที่ 7 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในกิจกรรมมีการปั่นจักรยาน เลี้ยงนาซิกาบู แตออ การตาโบปาดี(หว่านข้าว) และการแข่งขันจับปลาใหล ชักเย่อ


21979426_1648918375139618_1746284090_n22014523_1648918218472967_1818729943_n 21979534_1648918401806282_42458_n 22014781_1648918411806281_1649045298_n 22016315_1648918381806284_1467171764_n 22052403_1648918388472950_1896857360_n 22052531_1648918395139616_1897027235_n 22053112_1648918368472952_713146683_n 21979371_1648918221806300_1303951748_n22053225_1648918195139636_870851429_n

0

โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ประจำปี 2560

Posted by:

เทศบาลตำบลบุดีร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลบุดี ร่วมกิจกรรมโครงการตลาดนัดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในกิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละชุมชน การแสดง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบุดีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


21979565_1648916655139790_1567603686_n 21984183_1648916585139797_1388716716_n 21984312_1648916611806461_1049848327_n 21984319_1648916748473114_1351136_n 21984327_1648916691806453_291943705_n 21984442_1648916668473122_2047673659_n 21984122_1648916618473127_291459339_n21984409_1648916651806457_580004527_n22014803_1648916645139791_1359637238_n22052789_1648916598473129_1490187053_n22014658_1648916721806450_1296492369_n

0