โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

Posted by:

21244728_1626636664034456_735205648_n 21245160_1626636584034464_1986500452_n 21245369_1626636564034466_1097385952_n 21269525_1626636620701127_1600485690_n 21209180_1626636800701109_630549855_n21244503_1626636457367810_1820516699_n

เทศบาลตำบลบุดี จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


21244704_1626636530701136_1361787776_n21291743_1626636460701143_1596656016_n

0

Add a Comment