การประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น

Posted by:


สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา มีการประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่             ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561          เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0

Add a Comment