โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น สามจังหวัดภาคใต้

Posted by:


เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เทศบาลตำบลบุดี ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีการจัดประชุมเพื่อคืนข้อมูลงานวิจัยที่ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลบุดี และได้มีการแลกเปลี่ยนในการวางแผนงานในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

0

Add a Comment