การประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบุดี ประจำปี 2561

Posted by:


            เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 เทศบาลตำบลบุดี ได้จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุดี    เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและวางแผนงานด้านเยาวชนในพื้นที่ตำบลบุดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0

Add a Comment