การประชุมคณะกรรมหลักประกันสขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561

Posted by:


วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 เทศบาลตำบลบุดี จัดประชุมคณะกรรมหลักประกันสขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเสนอ และพิจารณาแผนการดำเนินงานในด้านสุขภาพในพื้นที่ตำบลบุดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0

Add a Comment