การประชุมเตรียมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่นตำบลบุดี

Posted by:


            วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อปรึกษาหารือร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านบุดี และผู้นำชุมชน เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

0

Add a Comment