โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

Posted by:


เทศบาลตำบลบุดี จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล บุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0

Add a Comment