โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ

Posted by:


เทศบาลตำบลบุดี จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาตอนะ เทศบาลตำบลบุดี หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0

Add a Comment