โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ประจำปี 2561

Posted by:


เทศบาลตำบลบุดี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพทำเครื่องแกงและน้ำพริกต่างๆ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฏาคม 2561  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0

Add a Comment